VI FÖRANKRAR DITT HUS. BERGSÄKERT.

Förstärkningsgruppen förstärker befintliga fastigheter och nybyggnationer. Vi arbetar med grund- och bergförstärkningar genom pålning. Företaget driver utvecklingen framåt och är marknadsledande inom vårt segment gällande metoder och utrustning.

 

Välkommen

SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR

Slagna stålrörspålar till berg är den vanligaste förekommande pålen vid grundförstärkningar. Denna påle utförs i ett flertal dimensioner för att passa i alla utrymmen. Pålarna kan vara över 40 meter långa med anpassade skarvlängder beroende på åtkomlighet.

Exempel

BORRADE STÅLRÖRSPÅLAR

Borrade stålrörspålar i berg. Samma dimensioner och skarvlängder som slagna stålrörspålar men de borras ned med en särskild maskin för att forcera hinder i marken.

Exempel

STÅLKÄRNEPÅLAR

Stålkärnepålar mot berg. En stålkärnepåle monteras i förborrade foderrör. Ett dyrare alternativ, men fördelen är att dessa pålar har stor bärighet, kommer igenom de flesta hinder och har en mycket lång livslängd.

Exempel

INJEKTERADE PÅLAR

Injekterade pålar mot friktionslager (främst sand). Denna påle används framförallt när man inte når ned till fast botten. Pålen borras ned i friktionsmaterialet och injekteras fast för ökad mantelfriktion.

Exempel

VINGPÅLE MOT KOHESIONSLAGER

Vingpåle mot kohesionslager (främst lera) är en påle där mantelytan utökats av vingar. Denna påle är lämplig vid stora lerdjup där man inte når berg. Pålens uppbyggnad liknar slagna stålpålar och kan användas i samma byggmiljö.

Exempel

HUSLYFT

Det kan finnas många anledningar till varför man kan behöva lyfta ett hus. Det kan finnas sättningar i grunden, man vill öka innerhöjden i källarplanet eller det kan finnas rent estetiska skäl.

Exempel

Projekthantering

Som kund behöver du inte kontakta olika företag för arbetet. Vi är din totalentreprenör, den ger dig och projektet den trygghet som eftersträvas.

Referenser

Nära trettio år i branschen ger oss kurage att visa upp stolt våra referensobjekt. Och vi strävar efter att alla våra projekt blir referensobjekt.

Arbetsmetoder

Det finns inte två fastighet med samma typ av förstärkningsbehov. Vi skräddarsyr våra arbetsmetoder efter just ditt hus. Kontakta oss för att veta mer.

Kontakta oss!

Trygga konstruktionen på ditt hus. Kontakta oss om du tror att din fastighet behöver grundförstärkning. Vi hör av oss så fort vi kan.

VARFÖR SKA MAN FÖRSTÄRKA HUSGRUND?

Grundvattensänkningar är den största orsaken till sättningsskador på gamla byggnader. Andra orsaker kan vara sprängningar, pålning och intilliggande schaktarbete.

VI HAR GOTT OM REFERENSER I HELA GÖTEBORG

Vårt arbete är omfattande, men när vi lämnar en arbetsplats, är det ingenting som påminner om det. Kvar står bara ett hus i 100 år till. Se våra referenser.

Kontakta oss idag när du är i behov av våra tjänster

Grundförstärkning är ett måste i vissa stadsdelar. Kontakta oss och beställ mer information.

 

Kontaktformulär